Specialventiler

Most SF - erikoisventtiilitVi importerar och är agentur för specialventiler i Ryssland: olika regler- och vridspjällventiler, backslagsventiler, kägelventiler, keramiskt belagda ventiler och provtagningsventiler.

Specialventilerna kan användas i flera olika krävande tillämpningar.

Tillämpningar och referenser m.m.:

  • kemisk industri
  • petrokemi/oljeraffineringsindustri
  • kraftverk
  • läkemedelsindustri
  • livsmedelsindustri
  • vattenbehandling