Case 4: En specialtryckventil går sönder och finns endast i Tyskland

En specialtryckventil går sönder på produktionslinjen på ett gasföretag. Företaget har inte denna ventil på lager och de tillverkas endast i Tyskland.

Lösning: Most SF har avtal med flera tillverkare av specialventiler. Most SF levererar ventilen till kunden inom ett par dagar.
Fördelar: Kunden får ta del av Most SF:s långa relationer med underleverantörer genom förmånliga priser och korta leveranstider.

Kort sagt: Med ett enda telefonsamtal får du hela paketet – upphandling, förvaring, spedition m.m. levererat ända fram.